Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded: Tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste võimalikult õiglane jaotus vallas; Sotsiaalvaldkonnas toimuva prognoosi­mine, analüüsimine, ajutistesse raskus­tesse...

Häädemeeste Vallavolikogu 25.01.2018. a istung

  Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2018. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks...

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid  nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid  mugav kasutada. Parimate asukohtade...

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Kuukivi tee 10 (84801:001:1366, 2153 m², elamumaa 100%) kinnistul...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ VESOKA JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Konkursi tingimused   OÜ Vesoka osutab Häädemeeste vallas (endine Tahkuranna valla osa) elamumajandusega seonduvaid teenuseid eraisikutele ja ettevõtetele. Ettevõtte ...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SEKRETÄRI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded: vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ladus korraldamine; istungite, nõupidamiste, koosolekute jm tegevuse korralduslik teenindamine, vajadusel...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded: Lastekaitse ja noorsootöö teostamine vallas; Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa. Nõuded kandidaadile: Kõrgharidus;...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALNÕUNIKU ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded: Tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste võimalikult õiglane jaotus vallas; Sotsiaalvaldkonnas toimuva prognoosi­mine, analüüsimine, ajutistesse raskus­tesse...

TAHKURANNA AVATUD NOORTEKESKUS pakub tööd NOORSOOTÖÖTAJALE VÕISTES

Töö kirjeldus : Võiste noortetoa töö planeerimine, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi ( üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid ) osalemine laste- ja...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018. a.

  Töökabineti asukoht: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.   Teenistusülesanded: Vallavara haldamise ja ehitamise strateegia koostamine ning...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI humanitaarvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018. a.

    Töökabineti asukoht: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.   Teenistusülesanded: Alus-, alg-, põhi-, ja gümnaasiumiharidusega...

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung toimub 21 .detsembril 2017. a algusega kell 16.00  Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses  aadressil Pargi tee 1, Uulu küla. Päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 5. istung

Häädemeeste Vallavolikogu 5. istung toimub 07.detsembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Päevakord: 1....

Seoses KOV haldusreformiga kohandab politsei piirkonnapolitseinike töö uute piiride järgi.

  Haldusreform tõi muudatusi ka piirkonnapolitseinike tööpiirkondades Käesolev aasta on olnud muutuste aeg kohalikele omavalitsustele – mitmed omavalitsused on liitunud ja seoses...

Häädemeeste Vallavolikogu 4. istung

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõigete 1 ja 3 alusel teatan, et volikogu istung toimub 30. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses...

Häädemeeste Vallavolikogu 3. istung

  Häädemeeste Vallavolikogu 3. istung toimub 23. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks...

Häädemeeste vallavolikogu 2. istung

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE Volikogu istung toimub 09. novembril 2017 algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.  

Tahkuranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi OÜ Vesoka JUHATAJA vaba ametikoha täitmiseks. Konkursil valituks osutunud isik asub tööle 08. jaanuaril 2018. a.

Konkursi tingimused   OÜ Vesoka osutab Tahkuranna vallas elamumajandusega seonduvaid teenuseid eraisikutele ja ettevõtetele. Ettevõtte  peamised tegutsemisvaldkonnad on vee-...