« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 5. istung

Häädemeeste Vallavolikogu 5. istung toimub 07.detsembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.
 
Päevakord:
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 31, otsuse eelnõu nr 32).
 
2. Detailplaneeringu menetlemise lõpetamine (otsuse eelnõu nr 33, otsuse eelnõu nr 34, otsuse eelnõu nr 35, otsuse eelnõu nr 36, otsuse eelnõu nr 37).
 
3. Häädemeeste valla põhimääruse eelnõu koostamise algatamine (otsuse eelnõu nr 38).
 
4. Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamise algatamine (otsuse eelnõu nr 39).
 
5. Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatiste komisjonide esimeestele ja vallavolikogu liikmetele tasu või hüvitise maksmine (otsuse eelnõu nr 40).
 
6. Informatsioon.
 
 
Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.