« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 3. istung

 
Häädemeeste Vallavolikogu 3. istung toimub 23. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.
 
Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
 
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 12, otsuse eelnõu nr 13). 
2. Tahkuranna Vallavolikogu 28.06.2012.a otsuse nr 25 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine (otsuse eelnõu nr 14).  
3. Riiklikkusse teeregistrisse esitatud andmete muutmine (otsuse eelnõu nr 15). 
4. Kohtuliku kompromissi heakskiitmine tsiviilasjas nr 2-17-2326 ja volituste andmine (otsuse eelnõu nr 16). 
5. Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 Lisade (finantsanalüüs) kinnitamine (määruse eelnõu nr 3). 
6. Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (otsuse eelnõu nr 17). 
7. Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (otsuse eelnõu nr 18). 
8. Häädemeeste vallavanema valimine (otsuse eelnõu nr 19). 
9. Tööandja sõiduauto kasutamine (otsuse eelnõu nr 20). 
10. Hüvitise maksmine (otsuse eelnõu nr 21). 
11. Vallavanema töötasu määramine (otsuse eelnõu nr 22). 
12. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine (otsuse eelnõu nr 23). 
13. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine (otsuse eelnõu nr 24).
14. Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (otsuse eelnõu nr 25). 
15. Häädemeeste valla esindajate ja nende asendajate  nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu (otsuse eelnõu nr 26). 
16. Informatsioon.
 
 
 
Lugupidamisega,
 
Andrus Soopalu
volikogu esimees