« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung toimub 21.detsembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.


Päevakord:

1. Tahkuranna küla Mereranna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 

2. Laadi küla Mäeotsa tee 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

3. Häädemeeste Vallavolikogu 19.jaanuari 2011.a otsuse nr 1 „Detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine

4. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

5. Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

6. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017.a määruse nr 3 „Palgajuhend" muutmine

7. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

8. Informatsioon.

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.