« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 4. istung

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõigete 1 ja 3 alusel teatan, et volikogu istung toimub 30. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine (otsuse eelnõu nr 19)

2.      Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (otsuse eelnõu nr 20)

3.      Revisjonikomisjoni liikme valimine ja koosseisu kinnitamine (Otsuse eelnõu nr 21)

4.      Häädemeeste vallavanema valimine (otsuse eelnõu nr 22).

5.      Tööandja sõiduauto kasutamine (otsuse eelnõu nr 23).

6.      Hüvitise maksmine (otsuse eelnõu nr 24).

7.      Vallavanema töötasu määramine (otsuse eelnõu nr 25).

8.      Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine (otsuse eelnõu nr 26).

9.      Vallavalitsuse liikmete kinnitamine (otsuse eelnõu nr 27).

10.  Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (otsuse eelnõu nr 28).

11.  Häädemeeste valla esindajate ja nende asendajate  nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu (otsuse eelnõu nr 29).

12.  Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 30).

13.  Palgajuhendi kehtestamine (määruse eelnõu nr 3).

14.  Informatsioon.

 

Lugupidamisega

Argo Mengel

Volikogu aseesimees

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.