« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:

 • Tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste võimalikult õiglane jaotus vallas;
 • Sotsiaalvaldkonnas toimuva prognoosi­mine, analüüsimine, ajutistesse raskus­tesse sattunute abistamiseks ja kõigi vallaelanike sotsiaalse heaolu parandamiseks meetmete välja töötamises osalemine ja rakendamine

Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.

Ametijuhendiga saab tutvuda www.tahkuranna.kovtp.ee või www.haademeeste.kovtp.ee

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus; erialase kõrghariduse puudumisel lastekaitse või sotsiaaltöö alane ettevalmistus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsiooni kri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 07.02.2018. a. aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.