« Tagasi

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?


Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid 
nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid 
mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse 
kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, 
kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul 
muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, 
paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne 
kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi viidud 
uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige 
kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms 
juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad 
inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui 
vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas 
ettepanekuid kuni 13.veebruarini aadressile info@omniva.ee.

Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi ning 
võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike 
ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- 
ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. 
Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte 
toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.