30.12.15

 

   

KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE MÜÜGITINGIMUSED

 


Tahkuranna Vallavalitsus müüb otsustuskorras Reiu külas asuvad kinnistud:

 

84801:001:1304                        Silla tee 7                       3118 m2        18 708.- EUR

84801:001:1305                        Silla tee 9                       2918 m2        17 508.- EUR

84801:001:1306                        Silla tee 11                     2997 m2        17 982.- EUR

84801:001:1307                        Silla tee 13                     2741 m2        16 446.- EUR

84801:001:1308                        Silla tee 15                     2405 m2        14 430.- EUR

 

   

     

 

Kinnistutel on olemas liitumised Eesti Energiaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Olemas juurdepääsud avalikelt teedelt.
Kinnistud on ette nähtud ühepere-elamute ehitamiseks. Varaga saab tutvuda kohapeal.


Lisainfo: Karel Tölp, vallavanem, tel. 56 673 533, e-post: tahkuranna@tahkuranna.ee

 

 

              

 

Toimetaja: IRIS RISTMÄE