OÜ Vesoka
 

OÜ Vesoka, algse nimega valla ettevõte SAM, on 1994. aastal asutatud 100% Tahkuranna vallale kuuluv osaühing.

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

 • ühisveevarustuse ja - kanalisatsiooniteenuste osutamine,
 • kommunaalteenuste vahendamine (prügi)


OÜ Vesoka pakub ühisvee ja -kanalisatsiooniteenust Võistes, Uulu, Laadi ja Reiu külas (Postitee piirkond ja Tõllapulga piirkond). Lisaks veel elamupiirkondades, kus arendaja on vastavad rajatised vallale üle andnud (Pihla elamupiirkond).

OÜ Vesoka hooldada on 2008. aastal 7 puurkaevu: Aiandi ja külmhoone puurkaevud Võistes, Uulu keskasula ja Õunaaia puurkaev Uulus, 1 kaev Laadis Pihla elamupiirkonnas ja Suksumetsa ja Reiu puurkaev Reiu külas.

Biopuhastid on Võistes (BIO-50) ja Uulus (BIO 50 + BIO 25) ning Laadi külas Pihla elamupiirkonnas (reoveepuhasti EKOL 6A - 2 tk).

Kontakt:
OÜ Vesoka
Uulu küla 86502, Tahkuranna vald, Pärnumaa
Telefon 444 8880
Faks 444 8880
info@vesoka.ee

Juhataja: Madis Mätas, telefon: 511 8543

Raamatupidaja: Asta Toomiste
Vastuvõtuaeg T, N, R kell 9.00-16.00 Lõuna 12.30-13.00


Veenäitusid on võimalik saata e-posti teel naidud@vesoka.ee, sõnumiga juhataja telefonile või viia sedel OÜ Vesoka postkasti (Võistes Sadama tn 1 maja seinal, Võistes Riia mnt poe seinal ja OÜ Klep poe sissekäigu juures (vallamajaga üks hoone) väliseinal.


Teenuste hinnad:

 1. Tasu tarbitud vee eest:
  Uulu            1,26 eurot/m3
  Võiste         1,26 eurot/m3
  Pihla           1,26 eurot/m3
  Postitee      1,26 eurot/m3
  Reiu            1,26 eurot/m3


 2. Tasu heitvee ärajuhtimise eest:
  Uulu           1,95 eurot/m3
  Võiste        1,95 eurot/m3
  Reiu           1,95 eurot/m3
  Postitee     1,95 eurot/m3
  Pihla          1,95 eurot/m3

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu ja hakkavad kehtima 01.09.2014.a.


OÜ Vesokaga seotud valla õigusaktid:

 1. Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.
 2. Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri. (pdf-formaadis)