Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALNÕUNIKU ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:

 • Tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste võimalikult õiglane jaotus vallas;
 • Sotsiaalvaldkonnas toimuva prognoosi­mine, analüüsimine, ajutistesse raskus­tesse sattunute abistamiseks ja kõigi vallaelanike sotsiaalse heaolu parandamiseks meetmete välja töötamine ja rakendamine

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus; erialase kõrghariduse puudumisel lastekaitse või sotsiaaltöö alane ettevalmistus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 •  motivatsiooni kri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 18.01.2018. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee või  haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „SOTSIAALNÕUNIKU KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.