Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:

 • Lastekaitse ja noorsootöö teostamine vallas;

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus; erialase kõrghariduse puudumisel lastekaitse või sotsiaaltöö alane ettevalmistus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;
 • lastekaitsealase töö tegemiseks vajalike paberite olemasolu;

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 18.01.2018. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee või  haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „LASTEKAITSESPETSIALISTI KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.