10.08.17

 

Häädemeeste ja Tahkuranna vallavolikogud kinnitasid ühinemislepingu

2. jaanuaril toimunud istungitel kinnitatud ühinemislepingu järgi on moodustuva valla nimeks Häädemeeste vald ja selle keskus hakkab asuma Uulu külas. Praegustes Häädemeeste ja Tahkuranna vallamajades seatakse sisse teeninduskeskused. Mõlemad ühinevad vallad esitasid Pärnu maavanemale taotlused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koos kinnitatud ühinemislepingu ja lisadega. 5. jaanuaril allkirjastati leping ühinevate valdade juhtide poolt.

ÜHINEMISLEPING lisadega

 

Tahkuranna Vallavalitsus korraldab elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse
Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemise kohta.

Küsitluspunktide asukohad Tahkuranna valla territooriumil on järgmised:
Tahkuranna Vallavalitsuses (tel. 444 8890)
Külakeskuses Tahku Tare (tel. 5335 8992)
Mõlemad küsitluspunktid on avatud 25. ja 27. novembril kell 9.00 – 17.00.
Elektrooniline küsitlus toimub ajavahemikul 21.11 kell 8.00 kuni 24.11 kell 20.00.
 Tahkuranna Vallavolikogu nõustus oma 30.03.2016.a otsusega nr 16 Saarde Vallavolikogu ja Häädemeeste Vallavolikogu ettepanekutega haldusterritoriaalse korralduseg muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga selgitada välja tingimused ja võimalused ühtse omavalitsusliku haldusüksuse moodustamiseks.