« Tagasi

Projekt „Reiu rand külastajatele nähtavaks”

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti lühikirjeldus

PLPK eripäraks on paiknemine pikal rannajoonel, kus üheks probleemiks on see, et rannajoon ei ole suuremas osas külalislahke ja juurdpääsetav. Vähe on võimalusi saada merele või kalastada, puuduvad parklad ja on raskendatud kallasrajale juurdepääs. Antud projekt on suunatud kitsaskohtade lahendamisele, milleks on kallasrajale juurdepääsuvõimaluste suurendamine/parendamine, parklate ja puhkekohtade rajamine.

Tahkuranna vald kuulub Romantilise Rannatee valdade hulka ning on kasvava elanikkonnaga vald. Vald paikneb pikal rannajoonel, kus asub Reiu rand - puhkajate meeliskoht, kuid randa pääsemiseks puudub korralik juurdepääs ning autode parkimiseks parkla. Rannalistel puudub võimalus kasutada puhast vett ja käia tualetis. Turismikohale ja Romantilise Rannatee vallale on aga tähtis külalislahkus ja turvalisus, ligipääsetavus ning erinevad rekreatiivsed võimalused nii kohalikele kui külastajatele.

Reiu rand on olemasolev liivarannaga ranna-ala, kus täna saab rannamõnusid nautida, kuid maa-alal puudub parkla autode parkimiseks, puuduvad WC-d, riietuskabiinid, vesi-kanalisatsioon, infopunkt, korralik juurdepääs, rannatarvete laenutus. Seega ei ole piirkond külastajatele piisavalt atraktiivne, kasutajasõbralik ja avatud.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on muuta Reiu rand Romantilisel Rannateel külastajatele juurdepääsetavamaks, sõbralikumaks, kasutatavamaks, tuntumaks ja avatumaks - nähtavaks.

Projekti raames rajatakse Ranna kinnistu maa-alale parkla, paigaldatakse vee- ja kanalisatsioonitrass, taastatakse juurdepääsutee.

Antud tegevused on vajalikud kindlustamaks külastajatele parkimiskohad, võimaluse kasutada rannas puhast vett ja ka joogivett ning edasiste tegevuste elluviimise (WC-d, rannamaja-infopunkt rajamiseks).

Tulemus

Reiu rand Romantilisel Rannateel on klientidele juurdepääsetavam, sõbralikum, kasutatavam, avatum ja tuntum – külastajate arv Romantilisel Rannateel on kasvanud. Külastajatele on loodud paremad tingimused ranna kasutamisel ning rannamõnude nautimisel ja puhkamisel.

Puhkekeskkonda on parendatud - paranenud on kogukondade, ettevõtete ja organisatsioonide koostöö; lisandunud on ühistegevusi.

Projekti elluviimine võimaldab - mitmekesistada turismialaseid teenuseid; arendada puhkemajanduse keskkonda; tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet läbi ühistegevuse; väärindada kohalikke ressursse; luua uuenduslikke lahendusi; suurendada kogukonna ühtsust ja kaasatust; arendada koostööd ettevõtjate, kogukonna ja avaliku sektori vahel.

Reiu rand koos Lottemaa teemapargi ja Tahkuranna Golfikeskusega moodustavad terviku ja on üks Romantilse Rannatee pärlitest ning enim külastatavatest sihtkohtadest teekonnal

 

Fondi nimetus Leader -projektitoetus

Pärnu Lahe Partnerluskogu

meede 2 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus

 

Projekti kogumaksumus 137 904.67

Toetus 40 000.-

Omafinatseering 97 904.67

 

Ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS

Omanikujärelvalve töid teostab FIE Enno Tammekivi