4.10.16Haldusreformi koduleheküljel saab tutvuda jooksvalt kohalike omavalitsuste haldusreformi hetkeseisuga. Siit leiate haldusreformi teemalisi artikleid, uuringuid ja analüüse. Samuti avaldatakse veebilehel jooksvat infot haldusreformi seaduse eelnõu ettevalmistamisest ja omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest.

Tahkuranna Vallavolikogu nõustus oma 30.03.2016.a otsusega nr 16 Saarde Vallavolikogu ja Häädemeeste Vallavolikogu ettepanekutega haldusterritoriaalse korralduseg muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga selgitada välja tingimused ja võimalused ühtse omavalitsusliku haldusüksuse moodustamiseks.

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG