6.12.17

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE LIIKMED

Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 27.11.2017. a otsusega nr 27
 

1.      Karel Tölp - vallavanem

Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,  vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid;

2.      Maia-Liisa Kasvandik- vallavalitsuse liige

Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;

3.      Ants Järvesaar - vallavalitsuse liige

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste valla lõikes;

4.      Priit Sommer - vallavalitsuse liige

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna valla lõikes;

5.      Toomas Abel - vallavalitsuse liige

Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega ning hangetega seonduvad küsimused;

6.      täidetakse konkursi korras- vallavalitsuse liige

Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;

7.      täidetakse konkursi korras - vallavalitsuse liige

Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduvad küsimused.

 

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG