23.10.17


 

Vabariigi Valimiskomisjon: www.vvk.ee

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
15. oktoober 2017

Valimistoimingud ja tähtajad
Kandideerimisinfo 
Infoleht 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta 
Valimistulemuste kindlakstegemine (koos näidetega)
Info hääletamise korraldajale

 

E-hääletamise avalik beeta-testimine (16.08-18.08)

 

Häädemeeste valla valimiskomisjon

Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukoht on Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond (Pärnu maavanema 18. juuli 2017.a korraldus nr 1-1/17/292).

Kontakttelefon 446 4175

e-post: kylliki.kiiver@haademeeste.ee

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni tööajad

16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-12.00, teisipäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00;

05. ja 07. septembril 2017. a kell 15.00-18.00;

9.-11. oktoobrini 2017. a kell 12.00-20.00;

15. oktoobril 2017. a kell 09.00-23.00;

16. oktoobril 2017. a kell 10.00-14.00.

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni koosseis

Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2017.a otsusega nr 35 "Valimiskomisjoni moodustamine" moodustati  kokkuleppel Tahkuranna Vallavolikoguga Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla valimiskomisjon 7- liikmelisena.

esimees Külliki Kiiver, aseesimees Ulvi Poopuu (Häädemeeste valla valimiskomisjoni 15.06.2017.a otsus nr 1).

liikmed: Juta Gordijenko, Terje Mägi, Tiiu Savi,  Marie Selberg, Klaudi Tints
 

Asendusliikmed: Iris Hahlberg, Helene Klein

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni otsused

1. Häädemeeste valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

2. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine

3. Häädemeeste valla valimiskomisjoni tööaja määramine