« Tagasi

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Kuukivi tee 10 (84801:001:1366, 2153 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 24.03.2006. a otsusega nr 18 kehtestatud Nõmmetee detailplaneeringust (det-26052, AB Büroo OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 12.01.2018 kuni 22.01.2018 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel www.haademeeste.ee. Arvamused esitada hiljemalt 22.01.2018.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee