« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SEKRETÄRI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:

 • vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ladus korraldamine;
 • istungite, nõupidamiste, koosolekute jm tegevuse korralduslik teenindamine, vajadusel protokollimine;
 • rahvastikuregistritoimingute teostamine (elukoha registreerimine, sündide- ja surmade registreerimine, tõendite väljastamine)
 • veebilehe toimetamine

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane keskeri haridus ja töökogemus;
 • kõrgtasemel büroo- ja sidetehnika kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;
 • dokumendihaldusprogrammi kasutamise oskus.

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 18.01.2018. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee või  haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.