Tahkuranna vald  paikneb kitsa ribana Pärnust lõunas, Pärnu ja Liivi lahe idakaldal. Valda läbib tuiksoonena Tallinn-Pärnu-Riia maantee ehk Via Baltica ja sellest alguse saav Uulu-Valga maantee. Alguse saab vald Pärnu linna piirilt, ulatudes Rannametsa luideteni Häädemeeste vallas.

Ajalooliselt on Tahkuranna vald olnud tükike Liivimaad. Valla keskus asub Uulus. Uulut mainitakse ajalooürikutes esmakordselt 1514. aastal, Võiste esineb 1601. aasta maarevisjoniaktides. Administratiivne kuuluvus on neil olnud erinev. Uulu on kuulunud Pärnu kihelkonna koosseisu ja enamasti olnud kas Uulu või Uulu-Surju vallas, Võiste ja Tahkuranna on kuulunud Tori, hiljem Häädemeeste kihelkonda Tahkuranna valla nime all.

Valla omavalitsuslik staatus taaskehtestati 19.12.1991.a. Eesti Vabariigi Valitsuse 1.juuni 1995.aasta määrusega nr.230 toimus Uulu valla ümbernimetamine Tahkuranna vallaks.

Tahkuranna vallas on 9 küla: Uulu küla, Laadi küla, Leina küla, Lepaküla, Metsaküla, Piirumi küla, Reiu küla ja Mereküla ning 1 alevik: Võiste alevik. 

Kontaktid