11.07.14


Sotsiaalmaja asub Võiste alevikus ja selles on viis korterit, ühisköök ja pesemisruum. Sotsiaalmaja eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, samuti teistele abi vajavatele isikutele ajutise peavarju võimaldamine, psüühiliste erivajadusega inimeste riikliku hoolekande teenuste osutamise baasina.

Sotsiaalmajas antakse korterid üürile isikule või perekonnale, kes ise ei ole suutelised ja võimelised seda endale või oma perekonnale tagama.

Sotsiaalkorterile ei laiene Elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks), § 46 (eluruumi alluurimine) ja § 49 (üürniku õigus eluruumi kasutamisõiguse vahetamisele) ning asustamisõiguse müük.

Sotsiaalkorteri kasutamisega seotud kulud kannavad elanikud oma sissetulekutest. Kui sissetulekud ei ole küllaldased eluaseme eest tasumiseks, taotleb elanik sotsiaaltoetust.

Sotsiaalmaja põhimäärus

Sotsiaalkorterite kasutamise kord

 

Toimetaja: IRIS RISTMÄE