Mäeotsa kanalisatsioonipumpla

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Mäeotsa kanalisatsioonipumpla" hankemenetluses.

TLAK kõnniteed II

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK kõnniteed II" hankemenetluses.

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine - kergliiklustee rajamine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Pärnu linna ja Uulu küla sidumine - kergliiklustee rajamine Muuli teelt Uulu kanali sillani ja sillast Uuluni sh uue kergliiklus silla...

Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht" hankemenetluses.

Tahkuranna külas Pätsi katastriüksusele valgustusega jalgtee projekteerimine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke "Tahkuranna külas Pätsi katastriüksusele valgustusega jalgtee projekteerimine" hankemenetluses

Lillepõllu kinnistu liitumisühenduse rajamine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Lillepõllu kinnistu liitumisühenduse rajamine" hankemenetluses.

OÜ VESOKA hange: „Uulu küla ühisveevärgi laiendamine Lillelohu kinnistuni“

  OÜ Vesoka teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus "Uulu küla ühisveevärgi laiendamine Lillelohu kinnistuni" ehitustööde teostamiseks. Pakkumuse alume esitada hiljemalt 20....

Tahkuranna vald 25 raamatu trükkimine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Tahkuranna vald 25 raamatu trükkimine " hankemenetluses.  

Tahkuranna vallas Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine (rekonstrueerimise ja laiendamise) omanikujärelvalve tööd

Tahkuranna Vallavalitsus palub pakkumisi Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Uulu tööstusala tugutaristu kaasajastamine (rekonstrueerimise ja laiendamise) omanikujärelvalve tööde teostamiseks....

TLAK Kõnniteed

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK kõnniteed" hankemenetluses.

Perearsti ruumide rekonstrueerimine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Perearsti ruumide rekonstrueerimine" hankemenetluses.

Reiujõe veevõtukoht

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Reiujõe veevõtukoht" hankemenetluses.

Uulu Põhikooli sööklasse katla soetamine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Uulu Põhikooli sööklasse katla soetamine " hankemenetluses.

Laenu võtmine Tahkuranna valla 2016. aasta investeeringute finantseerimiseks

Tahkuranna Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda riigihankes " Laenu võtmine Tahkuranna valla 2016. aasta investeeringute finantseerimiseks" ning esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja...

Pargi tee 3 teenindusruumid

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Pargi tee 3 teenindusruumid" hankemenetluses.  

TLAK soojustus

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK soojustus" hankemenetluses.  

TLAK maaküte

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK maaküte" hankemenetluses. Hange on üleval Riigihangete registris (TV02) hanke nr 174707.

TLAK valgustus

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK valgustus" hankemenetluses. NB! Anname teada, et Tahkuranna Vallavalitsuse hankes "TLAK valgustus" tuleb arvestada kogu...

Maade munitsipaliseerimine

  Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Maade munitsipaliseerimine " hankemenetluses.

Uulu – Pärnu kergliiklustee I etapi projekteerimine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Uulu – Pärnu kergliiklustee I etapi projekteerimine" hankemenetluses.