Planeeringuinfo on kättesaadav EVALD-keskkonnas. Kehtestatud detailplaneeringute nägemiseks kliki kõrvaloleval kaardil (kaart avaneb eraldi aknas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeeringuinfo vaatamiseks kasuta otsingut või suurenda kaardil soovitud kohani. Seejärel kasuta i-kujutisega ikooni planeeringumaterjalide nägemiseks.