TLAK trassid ja kõnniteed

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK trassid ja kõnniteed " hankemenetluses.    

TLAK parkla

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK parkla" hankemenetluses.

Laadi ja Minnulaane tee ristmiku projekteerimine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Laadi ja Minnulaane tee ristmiku projekteerimine" hankemenetluses.

Tahkuranna valla teede mustkatted

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Tahkuranna valla teede mustkatted" hankemenetluses.

Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks II

Tahkuranna Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda riigihankes " Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks" ning esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja...

Mäeotsa kanalisatsioonipumpla

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Mäeotsa kanalisatsioonipumpla" hankemenetluses.

Tahkuranna valla haljasalade hooldus 2017 -20121

Riigihangete registris avaldati 12.04.2017 15:00 järgmine teade: Hanketeade (TV02)  hanke 185640, "Tahkuranna valla haljasalade hooldus 2017 -20121" kohta.