8.07.14


 

Tahkuranna Vallavalitsuse dukumendiregister (Amphora Professional) on digitaalselt peetav andmekogu, mida kasutatakse asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks.

Dokumendiregistris ei valikustata kirjavahetuse sisu ning asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide sisu, kui avaldamise kohustuse i tulene seadusest.
Juurdepääsupiiranguga ja ametlikuks kasutamiseks vajalikke dokumente on õigustatud huvi korral võimalik küsida teabenõude korras. Teabenõude esitamisel palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustelevõi soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

Toimetaja: IRIS RISTMÄE