Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamine

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks III

Riigihangete registris avaldati 13.09.2017 15:00 järgmine teade: Hanketeade - TV02 (TV02) hanke 190962 , "Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks III" kohta.

VÕISTE SOTSIAALMAJA ELURUUMI REMONT

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke  "   Võiste Sotsiaalmaja eluruumi remont " hankemenetluses.  

MÄNNIKÜLA TEE SADEMEVEE EESVOOL

  Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke  " Männiküla tee sademevee eesvool " hankemenetluses.  

Tahkuranna valla teeäärte niitmine 2018 -2021

Riigihangete registris avaldati 24.08.2017 15:00 järgmine teade: Hanketeade (TV02)  hanke 190417, "Tahkuranna valla teeäärte niitmine 2018 -2021" kohta.  

Lumetõrje Tahkuranna valla teedel 2017 -2021

Riigihangete registris avaldati 24.08.2017 15:11 järgmine teade: Hanketeade (TV02)  hanke 190424, "Lumetõrje Tahkuranna valla teedel 2017 -2021" kohta.  

VÕISTE SOTSIAALMAJA KAHE ELURUUMI REMONT

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke  "   Võiste Sotsiaalmaja kahe eluruumi remont " hankemenetluses.  

TLAK trassid ja kõnniteed

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK trassid ja kõnniteed " hankemenetluses.    

TLAK parkla

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " TLAK parkla" hankemenetluses.

Laadi ja Minnulaane tee ristmiku projekteerimine

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Laadi ja Minnulaane tee ristmiku projekteerimine" hankemenetluses.

Tahkuranna valla teede mustkatted

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Tahkuranna valla teede mustkatted" hankemenetluses.

Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks II

Tahkuranna Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda riigihankes " Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks" ning esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja...

Mäeotsa kanalisatsioonipumpla

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Mäeotsa kanalisatsioonipumpla" hankemenetluses.

Tahkuranna valla haljasalade hooldus 2017 -20121

Riigihangete registris avaldati 12.04.2017 15:00 järgmine teade: Hanketeade (TV02)  hanke 185640, "Tahkuranna valla haljasalade hooldus 2017 -20121" kohta.