Alates 1994 aasta augustist ilmub Tahkuranna vallas valla ajaleht Oma Leht. Tänaseks on lugejateni jõudnud juba üle kahesaja ajalehe numbri. 
 
Ajaleht ilmub kord kuus (üldjuhul iga kuu teisel nädalal). Lehe interneti versioon ilmub pdf kujul. Faili avamiseks, lugemiseks ja soovi korral ka printimiseks on vajalik Acrobat Reader. 
 
   
 
Ajalehe toimetus: 
 
 Toimetaja: Tiiu Sommer
 tel: 444 8897 mob: 508 9266 
 Küljendaja: Maaja Poolak 
 
   
   
 
SAATKE MEILE OMA JUTTE, LUGUSID JA FOTOSID E-POSTI AADRESSIL 
TEIE KAASTÖID OOTAME IGA KUU 28.-ndaks KUUPÄEVAKS.

.