« Tagasi

Tahkuranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Tahkuranna Lasteaed-Algkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

 

Konkursil valituks osutunud isik asub tööle 05. juunil 2017. a.

 

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetents.

Kandidaadil peavad olema:
1) eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel;
2) ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
3) vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
4) koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
5) arvutioskus;
6) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
7) koolis töötamise kogemus.

 

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
1) sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda ja olulisemaid eesmärke lähiaastatel;
2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel;
4) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid tuleb esitada Tahkuranna Vallavalitsusele hiljemalt 11.aprillil 2017 aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee märgusõnaga „TLAK KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.