« Tagasi

„Turvaliselt Lottemaale ¬ Lottemaa parklast Lottemaale viiva Reiuranna tee rekonstrueerimine ”

 

Projekti lühikirjeldus

2014.aasta juulis avati Lottemaa Teemapark, kuhu saab liikluskorralduse tõttu ainult mööda Reiu-ranna  teed. See on tee, mis viib Lottemaa parklast Lottemaale. Lisaks igapäevaselt sõitvatele piirkonna  elanikele, jalgratturitele ja jalakäijatele kasutab teed külastajaid Lottemaale viiv rong, bussid  külastajate gruppidega, teenindavad kaubaautod. Tee on väga halvas seisus: liialt kitsas, väga ebatasane ja ohtlik külastajaid vedavale rongile, mootorsõidukitele, jalgratturitele ja jalgsiliiklejatele. 

 

Projekti eesmärk            

Suurendada majandusaktiivsust  Tahkuranna vallas ja piirkonnas laiemalt likvideerides selleks ette-võtluse arengut takistavad  kitsaskohad.   Reiuranna tee rekonstrueerimine sh jalakäijatele mõeldud ala  märgistamine ja tänavalgustuse paigaldamine, kaotades seeläbi kitsaskoha külastusobjekti oluli-sel  tugitaristul Reiuranna teel. 

 

Tulemus

Rekonstrueeritud Reiranna teel  saavad teemapargi külastajad jalgsi turvaliselt liigelda parkla ja 

teemapargi vahel ning Lottemaa rong ja teised mootorsõidukid mahuvad liiklema Reiuranna 

teel.     

Oluliselt on parandatud ettevõtluse toimimise (Lottemaa Teemapark OÜ) ja inimeste  teenindusega 

(kohalikud elanikud, Lottemaa teemapark, Reiu ranna külastajad, surfarid,  harrastuskalapüüdjad 

jne) ning kasutusmugavusega seotud tingimusi.  

Suurenenud on piirkonna konkurentsivõime;  loodud on uusi kaudseid  töökohti; suurendatud on 

piirkonna turismitulu; pikendatud on piirkonnas viibivate külastajate  kohalolekuaega; tõstetud on 

Eesti kui reisisihtkoha atraktiivsust perega reisivate turistide jaoks.

                  

 

Fondi nimetus  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

                                        

 

Projekti kogumaksumus   152 747.35

Toetus                                    129 835.23

Omafinatseering                  22 912.12

 

 

Ehitustöid teostab                         Lemminkäinen Eesti AS

Omanikujärelvalve töid  teostab     FIE Enno Tammekivi