« Tagasi

Uulu küla Nõmmemetsa ja Nõmmekäbi kinnistute detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on kolme üksikelamukrundi moodustamine ja ühe ärimaa kinnistu moodustamine kämpingu rajamise eesmärgil. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtostarbe muutmise osas. Planeeringuala suurus on 1,7 ha.