26.02.15


 

Vabariigi Valimiskomisjon: www.vvk.ee

 

Valimisjaoskond nr 1
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus,  Uulu küla, Tahkuranna vald 
Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad Laadi, Lepaküla, Reiu ja Uulu külad.
• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Tahkuranna valla täpsusega
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Jaoskonnakomisjoni esimees Erika Friedrichson
 
Valimisjaoskond nr 2
Tahkuranna Lasteaed-Algkool, koolimaja,  Võiste alevik, Tahkuranna vald 
Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Võiste alevik ning Leina, Metsaküla, Piirumi ja Tahkuranna külad.
Hääletamise aeg valimispäeval:  9.00-20.00
Jaoskonnakomisjoni esimees Sirje Hein
Toimetaja: IRIS RISTMÄE