« Tagasi

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Urvalinnu (84801:001:1510, 7117 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Hindriksi detailplaneeringust (Arvi Vainula Projektbüroo OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 30.10.2017 kuni 10.11.2017 Tahkuranna vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Tahkuranna valla veebilehel www.tahkuranna.ee. Arvamused esitada hiljemalt 10.11.2017.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul tahkuranna@tahkuranna.ee