« Tagasi

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Viigi tee 4 (84801:001:1258, 1280 m², elamumaa) kinnistul lähtudes Viigi detailplaneeringust (AB RIHO JAGOMÄGI FIE, töö nr F-0517-DP) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 04.10.2017 kuni 16.10.2017 Tahkuranna vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Tahkuranna valla veebilehel www.tahkuranna.ee. Arvamused esitada hiljemalt 16.10.2017.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul tahkuranna@tahkuranna.ee