« Tagasi

Teade: Toetuse taotluste esitamisest 2018. aasta eelarvesse

 

Tahkuranna Vallavalitsuse teade!

Toetusi ja tegevustoetuse taotlusi võivad esitada nii üksikisikud,  kui seltsingud ning mittetulundusühingud, asutused ja juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamine Tahkuranna vallas.

Taotlused esitada hiljemalt 30.oktoobriks vallakantseleisse. 

Aadressil www.tahkuranna.ee,  JUHTIMINE – Asjaajamisjuhised ja blanketid – muud vormid   alt leiate Tegevustoetuste ja toetuste taotlusvormi  ning toetuste aruande vormi.

 

Tahkuranna Vallavalitsus