« Tagasi

Tahkuranna Vallavolikogu 49. istung

 

Toimub neljapäeval, 28. septembril 2017. aastal 

algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.

 

Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:

 

 1. Riiklikkusse teeregistrisse esitatud andmete muutmine
 2. Tahkuranna valla arengukava aastateks 2017-2021 II lugemine, vastuvõtmine
 3. Tahkuranna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2016 muutmise algatamine
 4. Arvamuse andmine Võistes liivamaardla Võiste liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse ning otsuse eelnõu kohta
 5. Isikliku kasutusõiguse seadmine
 6. Laadi küla Mäeotsa tee 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 7. Uulu küla Nõmmemetsa ja Nõmmekäbi kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 8. Reiu küla Oja kinnistu detailplaneeringu lõpetamine
 9. Rahalise kohustuse võtmine
 10. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 11. Tahkuranna valla hankekorra kehtestamine
 12. Informatsioon

 

Ardo Vakk

 

Volikogu aseesimees

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.