« Tagasi

Tahkuranna Vallavolikogu 48. istung

Toimub neljapäeval, 31.08.2017. aastal 

kell: 16.00 Uulus volikogu saalis.

 

Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:

 1. Tahkuranna valla arengukava aastateks 2017-2021 I lugemine
 2. Tahkuranna valla 2017.aasta I lisaeelarve I lugemine
 3. Tahkuranna valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018 kinnitamine
 4. Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 3 „Õpetajate töötasustamise alused" muutmine
 5. Arvamuse andmine Järvakandi, Pärnu-Jaagupi, Pärnu, Häädemeeste ja Ikla baaskaardilehtede geoloogilise kaardistamise üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta
 6. Tahkuranna Vallavolikogu 03.10.2008. a otsuse nr 61 "Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine" muutmine
 7. Tahkuranna Vallavolikogu 19.01.2016. a otsuse nr 3 "Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine" muutmine
 8. Riigivara tasuta omandamine Tahkuranna vallale
 9. Rahalise kohustuse võtmine
 10. Detailplaneeringu algatamine
  10.1  Reiu küla Jürgensoni kinnistu
  10.2  Mereküla, Karu tee 7
 11. Detailplaneeringu lähteseisukohtade pikendamine- Mereküla Karu tee 19 ja Karu tee 21
 12. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
  12.1  Reiu küla, Tõllapulga tee 1
  12.2  Tahkuranna küla, Metsaääre
 13. Detailplaneeringu kehtestamine-Laadi küla Mäeotsa III detailplaneering
 14. Laenu võtmine ja loa andmine hanke korraldamiseks
 15. Avaliku konkursi korraldamine Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel moodustuvale Häädemeeste vallale sümboolika leidmiseks
 16. Tahkuranna valla 2017.aasta I lisaeelarve II lugemine, lisaeelarve vastuvõtmine

 

 17.Informatsioon

17.1 Reet Saia pöördumine riigivara omandamiseks

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.