« Tagasi

Tahkuranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SEKRETÄRI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks.Teenistusülesanded:

 • vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ladus korraldamine;
 • istungite, nõupidamiste, koosolekute jm tegevuse korralduslik teenindamine, vajadusel protokollimine;
 • rahvastikuregistritoimingute teostamine (elukoha registreerimine, sündide- ja surmade registreerimine, tõendite väljastamine)
 • veebilehe toimetamine

 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane haridus ja töökogemus;
 • kõrgtasemel büroo- ja sidetehnika kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

 

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;
 • dokumendihaldusprogrammi Amphora kasutamise oskus.

 

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Tahkuranna Vallavalitsusele hiljemalt 28.05.2017. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee märgusõnaga „KONKURSS".

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.