« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Ura tee 3 (84801:001:1156, 2450 m², elamumaa) kinnistul lähtudes Mäeotsa detailplaneeringust (OÜ AB Büroo, töö nr DET-23095) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 11.05.2017 kuni 22.05.2017 Tahkuranna vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Tahkuranna valla veebilehel www.tahkuranna.ee. Arvamused esitada hiljemalt 22.05.2017.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul tahkuranna@tahkuranna.ee.