« Tagasi

Tahkuranna valla arngukava 2017-2020 muutmine


Ettepanekuid Tahkuranna valla arengukava 2017-2020 muutmiseks ja täiendamiseks saab esitada vallavalitsusele kuni 20.juunini 2017.a.

Rahvakoosolekud muudatusettepanekute tegemiseks toimuvad alljärgnevalt:
Uulus - 23. mai 2017. a algusega kell 18.00, vallamaja II korrusel;
Võistes – 24.mai 2017. a algusega kell 18.00, külakeskuses Tahku Tare.


Arengukava eelnõu avalikustatakse:
3. juulist kuni 11. augustini 2017. a.

Laekunud muudatusettepanekute avalik arutelu toimub:
14. august 2017. a kell 16.00 vallamaja II korrusel, volikogu saalis.


Senise arengukava tekstiga saab tutvuda www.tahkuranna.ee, avalikud dokumendid, Arengukava.
Tööpäevadel Uulu ja Võiste raamatukogudes ning valla kantseleis.