« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Merekülas, Muuli tee 5 (84801:001:1780, 3661 m², elamumaa) kinnistul lähtudes Muuli tee 5 kinnistu detailplaneeringust (OÜ Arhitektuuribüroo Margit Kõrts, töö nr 43-13) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 30.03.2017 kuni 17.04.2017 Tahkuranna vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Tahkuranna valla veebilehel www.tahkuranna.ee. Arvamused esitada hiljemalt 17.04.2017.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul tahkuranna@tahkuranna.ee