Tahkuranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Uulu Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Konkursil valituks osutunud isik asub tööle  22. august 2017. a. Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30...

VANADE KODUMASINATE JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE

    Laupäeval, 16. septembril 2017. a. KODUMASINAD - külmkapid, pesumasinad, televiisorid, elektripliidid, arvutid, tolmuimejad, föönid, röstrid, mikserid. ...

Tahkuranna Vallavalitsuse kollektiivpuhkus

  03-25. juuli 2017 Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel kell 9.00-15.00 vallavalitsuse ruumides. Tel. 444 8890; 444 8894; 5335 8992. tahkuranna@tahkuranna.ee ...

Tahkuranna valla arngukava 2017-2020 muutmise eelnõu avalikustamine

  Arengukava eelnõu avalikustatakse: 3. juulist kuni 11. augustini 2017. a. Laekunud muudatusettepanekute avalik arutelu toimub: 14. august 2017. a kell 16.00 vallamaja...

Uulu Raamatukogu lahtiolekuajad

  Seoses juhataja puhkusega on raamatukogu suletud 30. juunist 24. juulini.   Raamatukogu on avatud igal neljapäeval 10.00 – 18.00.     ...

Tahkuranna Vallavalitsuse pühadeaegsed lahtiolekuajad:

  22. juuni avatud 8.30-13.00. 23. juuni SULETUD   Häid pühi!

Uus piletisüsteem Pärnus

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu LINNALIINIDEL ja LÄHILIINIDEL (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem. Pärnu linnas...

Tahkuranna Vallavolikogu 47. istung (erakorraline)

toimub kolmapäeval, 14.juunil 2017.aastal algusega kell 17.00 Uulus volikogu saalis.     Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   ...

Tahkuranna Vallavolikogu 46. istung

    toimub neljapäeval, 01.juunil 2017. aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.     Päevakorda on esitatud järgmised küsimused: ...

19.05.2017 vallavalitsus alates 10.30 SULETUD!

  Seoses ametnike koolitusega on Tahkuranna Vallavalitsus reedel, 19.05.2017.a alates 10.30 SULETUD. Vabandame!   Tel. 5335 8992 kantselei Tel. 5300 6898...

Tahkuranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SEKRETÄRI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks.

Teenistusülesanded: vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ladus korraldamine; istungite, nõupidamiste, koosolekute jm tegevuse korralduslik teenindamine, vajadusel...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Ura tee 3 (84801:001:1156, 2450 m², elamumaa) kinnistul lähtudes Mäeotsa...

Tahkuranna Vallavolikogu 45. istung

(erakorraline), toimub neljapäeval, 04. mail 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.   Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   ...

Tahkuranna Vallavolikogu 44. istung

toimub neljapäeval, 27.aprillil 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.     Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   ...

Küsitlus Tahkuranna valla koolide lastevanematele

Head Tahkuranna valla koolis õppivate laste vanemad! Tahkuranna Vallavalitsus viib lastevanemate seas läbi küsitluse, et kaardistada vanemate arvamused koolide õppetegevuse,...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

    4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse,...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Merekülas, Muuli tee 5 (84801:001:1780, 3661 m², elamumaa) kinnistul lähtudes Muuli tee 5...

Tahkuranna Vallavolikogu 43. istung

toimub kolmapäeval, 29.märtsil 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.   Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   Võiste aleviku...