Tahkuranna Vallavolikogu 44. istung

toimub neljapäeval, 27.aprillil 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.     Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   ...

Küsitlus Tahkuranna valla koolide lastevanematele

Head Tahkuranna valla koolis õppivate laste vanemad! Tahkuranna Vallavalitsus viib lastevanemate seas läbi küsitluse, et kaardistada vanemate arvamused koolide õppetegevuse,...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

    4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse,...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tahkuranna Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Merekülas, Muuli tee 5 (84801:001:1780, 3661 m², elamumaa) kinnistul lähtudes Muuli tee 5...

Tahkuranna Vallavolikogu 43. istung

toimub kolmapäeval, 29.märtsil 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.   Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   Võiste aleviku...

Tahkuranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Tahkuranna Lasteaed-Algkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

  Konkursil valituks osutunud isik asub tööle 05. juunil 2017. a.   Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013...

Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET         OTSUS   Pärnu 15.03.2017 nr 5-23/8   Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas ...

Vallavanem Karel Tölp puhkab

1. märts - 19. märts, teda asendab ehitus- ja kommunaalnõunik Alar Vahtra.

Tahkuranna Vallavolikogu 42. istung

toimub kolmapäeval, 22.veebruaril  2017.aastal algusega kell 17.00 Uulus volikogu saalis.     Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:  ...

Luitemaa looduskaitseala niidu-kuremõõga ja linnustiku teemaline infopäev

  Keskkonnaamet kutsub osalema Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava koostamise raames toimuvale infopäevale 1. märtsil 2017 kell 14.00 Häädemeeste...

DIGITEE KÜSITLUS LÕPPEB 31. JAANUARIL

Veel mõned päevad on aega teha kasulik otsus enda, oma pere ja koduküla jaoks, liitudes DigiTee projektiga. DigiTee ühine eesmärk on muuta elu Pärnumaal kaasaegseks, turvaliseks, mitmekesiseks...

Tahkuranna Vallavolikogu 41. istung

Tahkuranna Vallavolikogu 41. istung toimub neljapäeval, 26.jaanuaril  2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.    Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:...

Tahkuranna Vallavolikogu 40. istung (erakorraline)

Tahkuranna Vallavolikogu 40. istungile (erakorrraline), mis toimub esmaspäeval, 2.jaanuaril  2017.aastal algusega kell 17.00 Uulus volikogu saalis.   Päevakorda on...

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest

        2016 aasta sügisel Pärnu maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt käivitatud Digitee projekti...

Tahkuranna Vallavolikogu 39. istung

toimub neljapäeval, 29. detsembril  2016.aastal algusega kell 15.00 Uulus volikogu saalis.   Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:   Hajaasustuse...

Vallavalitsuse lahtiolekuajad:

  23. detsember     8.30 - 13.00 26. detsember     suletud 30. detsember    8.30 - 13.00   HÄID PÜHI!

Rahvaküsitluse tulemused

  Ajavahemikul 21. - 27. november 2016. a toimus rahvaküsitlus: "Kas toetate Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemist üheks omavalitsuse üksuseks?". ...

Uulu küla tehnovõrkude detailplaneering

Tahkuranna Vallavalitsus võttis 3.11.2016.a vastu Uulu küla tehnovõrkude detailplaneeringu, mille eesmärk on olemasolevate kanalisatsiooni-, vee- ja sadeveetorustike  ning...

Tahkuranna Vallavolikogu 38. istung

    toimub neljapäeval, 01.detsembril   2016.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.     Päevakorda on esitatud järgmised küsimused: ...